Hem 

 

 

Kontakta Deveco 

 

Från jordbruk till ekologiskt byggande

Ekosystemen som omger människan har varit  grunden för inriktningen av Deveco's verksamhet. Genom ökad insikt och verklig förståelse om de välfungerande ekosystemen, och de biologiska systemen inom dem, kan människan skapa framtidens samhälle.

I vårt arbete har vi sett minskande resurser, en ökande världsbefolkning, hushållning och ändrad livsstil som en utmaning, mer än som problem.

Vårt verksamhetsområde har varit att anpassa oss människor och det vi gör till naturens gränser, i stället för att tänja på gränserna.
Det har varit spännande att utveckla nya metoder för det framtida uthålliga och soldrivna samhället. Att dagligen ha haft detta som arbetsområde har ständigt bidragit till nya insikter och nya kunskaper.
Vårt arbete i andra länder har också gett den helhetssyn som är nödvändig för att förena god ekonomi med ekologiskt hänsynstagande.

Lite Deveco-historia.....

Deveco bildades som en oberoende konsultfirma 1985 (då med namnet Institutet för Biologiskt Lantbruk som sen ändrades till Institutet för Ekologiskt Lantbruk).
Företaget bildades för att tillgodose det då ökande behovet av konkret rådgivning och utbildning i ekologiskt lantbruk som tog fart i början av 80-talet. Sedan dess arbetar Deveco för en utveckling av ett ekologiskt hållbart samhälle i Sverige och i andra länder.

Basområdet har varit lantbruk och livsmedelsproduktion men perspektiven vidgades under åren och omfattade flera olika områden - alltifrån lantbruk, produktion av undervisningsmaterial, utredningar, gårdsstudier - till ekologiskt byggande och försäljning av miljöanpassade färger och träoljor.

Kurser och föreläsningar har varit dominerande verksamhetsområden.

 

Deveco arbetade även med ekologiskt byggande 
där vi gav råd om miljöanpassade byggnadsmaterial.

 

 

Även internationella uppdrag, som här fältvandring i Eritrea

 

Här genomförs ett work-shop i Litauen

 

....och en genomförbarhetsstudie i Zambia